Wednesday, 10/08/2022 - 02:18|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Bùi Quang Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0914613648
  • Email:
   buiquangdoan.tg@gmail.com
 • Nguyễn Thế Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934735120
  • Email:
   nguyenthephong_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935801389
  • Email:
   nguyenvanhaitaygiang@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Thị Lệ Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0987397491
  • Email:
   lesenthcstaygiang@gmail.com
 • Ngô Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01688009410
  • Email:
   ngothithom_tg@yahoo.com.vn