Wednesday, 10/08/2022 - 03:15|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Khánh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693887445
  • Email:
   khanhthi_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Phạm Thanh Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988197716
  • Email:
   nguyenphamthanhtra1_tg@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Thị Lệ Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0987397491
  • Email:
   lesenthcstaygiang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659105237
  • Email:
   truckim93@gmail.com
 • Văn Tùng Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906433277
  • Email:
   tunghuy91@gmail.com