Nội dung đang được cập nhật

    PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN                     

TRƯỜNG THCS TÂY GIANG

 

LƯỢC SỬ

TRƯỜNG THCS TÂY GIANG

 

Trường THCS Tây Giang được tái thành lập theo Quyết định số 1083/2004/QĐ-UBND ngày 30/07/2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Trường đã nhiều lần tách nhập và đổi tên.

Một số mốc thời gian đáng nhớ là:

Năm học 1977-1978 trường PTC1 Bình Giang nhận học sinh 06 lớp cấp 2 (chưa có lớp 9) từ trường PTC2,3 Quang Trung chuyển về, sau khai giảng một thời gian, lấy tên là trường PTC1,2 Bình Giang (gỗm xã Tây Giang và xã Tây Thuận bây giờ).

Năm học 1982-1983, học sinh Tây Thuận chuyển về học tại xã Tây Thuận, Trường đổi tên thành Trường PTC1,2 Tây Giang.

 Năm học 1983-1984, khối cấp I tách ra lập thành trường riêng, Trường mang tên Trường PTC2 Tây Giang. Hai trường học chung một điểm trường, sáng cấp 2 học, chiều cấp 1 học.

Vào thời gian trên đều học tại điểm trường THS1 Tây Giang hiện thời (giữa thị tứ Đồng phó).

Đến giữa năm học 1987-1988, Trường chuyển đến điểm trường mới bây giờ, cách điểm trường cũ 1,5km về phía Tây. Lúc ấy, đây là gò hoang, hiu quạnh, phía trước trường là vực sâu, sau trường là dốc đứng. Trường chỉ có 06 phòng học, không khuôn viên, không có sân trường, phải dày công cải tạo mới có được cảnh quan xanh đẹp như bây giờ.

Năm học 1990-1991, khối cấp II của Tây Thuận vì ítn lại nhập về Tây Giang và đổi tên thành trường PTC2 Võ Lai (Tên một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương). Học sinh học ở 02 điểm trường, riêng khối 8,9 đều học tại điểm trường Tây Giang. Có năm học lên đến 39 lớp.

Năm học 1999-2000, khối cấp II của Tây Thuận lại tách riêng ra, Trường vẫn giữ tên PTC2 Võ Lai.

Năm học 2000-2001, mở nhô thêm 05 lớp 10, đổi tên là trường THPT Võ Lai.

Năm học 2004-2005, khối THPT đã mạnh nên tách riêng ra, khối THCS được tái lập thành Trường THCS Tây Giang hiện nay. Bấy giờ trường có 1493 học sinh (nữ 743) chia thành 32 lớp (06 lớp 6 + 10 lớp 7 + 08 lớp 8 + 08 lớp 9). Cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 45 người, còn thiếu so định biên. Cơ sở vật chất thiếu thốn, chỉ có nhà Hiệu bộ, 01 phòng thư viện + 01 phòng đoàn, đội và 16 phòng học.

Lâu nay, Trường vẫn thu nhận học sinh của xã vùng cao Tây Giang và một số học sinh của xã vùng núi Tây Thuận.

Vào năm học 2008-2009, có 1082 học sinh chia thành 27 lớp (6+6+8+7), cán bộ, giáo viên, nhân viên là 54 người (có 29 nữ), tạm đủ để phân công nhiệm vụ. Trong đó, số CB-GV-NV từ xa đến công tác là 23. Nhà trường rất hoan nghênh 18 CB-GV-NV còn đang công tác đã chọn nơi này làm quê hươn thứ hai. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư xây dựng và tôn tạo.

Đến hết năm học 2016-2017, Trườn có 39 khóa học sinh tốt nghiệp. Nhà trường tích cực góp phần nâng cao mặt bằng dân trí địa phương và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực đáng kể. Vui lắm vì nhiều học sinh tiến bộ và thành đạt cả ở địa phương và cùng nơi đất khách.

Và thật cảm động, có nhiều cựu giáo viên và cựu học sinh luôn ý thức hướng về nguồn cội, nhất là cựu học sinh khóa 16 (1990-1994) và khóa 22 (1996-2000).

Trong chiến lược phát triển của mình, Trường đã tự thân vận động, cải tiến lề lối làm việc, tạo được sự đồng thuận và tinh thần cầu thị, biết coi trọng danh dự và lương tri. Đã huy động được các nguồn lực xã hội góp phần vào sự nghiệp phát triển nhà trường.

Nhà trường đã có những bước tiến vững chắc, có nhiều mặt mạnh, thành tích đáng tự hào, nhưng vẫn còn một số mặt yếu, hạn chế.

Từ đây, thầy và trò Trường THCS Tây Giang quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để góp phần vào thắng lợi của Ngành Giáo dục và Đào tạo của địa phương và đất nước.

 

Tây Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 BAN GIÁM HIỆU VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN